ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งชัตดาวน์ งดเผาทุกชนิด 7-10 วัน

วันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 09:12 น.

Views

ความคืบหน้าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้มคือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และบางพื้นที่เป็นสีแดงคือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตนได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาประชุมเพื่อที่จะดำเนินการ SHUTDOWN การเผาทุกอย่างในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเด็ดขาด เป็นเวลา 7-10 วัน โดยประชาชนต้องร่วมมือกันทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการเผาอ้อย, การเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ไม่ทำให้ผู้ประกอบการเสียหาย), โรงโม่, การก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน, การเผาขยะของภาคครัวเรือน โดยจะเริ่มวันแรกภายในสัปดาห์หน้านี้

ทั้งนี้หากพบว่ามีการเผาที่พื้นที่ใด จะสั่งการให้ท้องถิ่นนำรถดับเพลิงไปดับทันที ซึ่งหากเราหยุดการเผาไหม้ได้ในช่วงระยะเวลา 7-10 วัน โดยวิธีนี้ เชื่อว่าจะทำให้ค่าของมลภาวะต่างๆ จางลงไปได้ ครั้งนี้เราจะระดมการประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่ โดยเน้นการให้ความร่วมมือของชาวกาญจนบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยระบุว่า เนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้าง

ดังนั้น เพื่อให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้โรงงานอุตสาหกรรมโรงโม่หินเหมืองแร่ต่างๆ ดำเนินการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและควันไฟ 2.ขอให้กลุ่มโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลขยายระยะเวลาการปิดหีบอ้อยออกไปจนถึงช่วงเข้าสู่ฤดูฝน 3.ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยในระยะสั้นของพื้นที่อำเภอพนมทวน ห้วยกระเจา และเลาขวัญ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ทำไร่อ้อยเพื่อจัดทำแผนการให้การสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกล / รถตัดอ้อย ส่วนพื้นที่ข้างเคียงจะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป 4.ขอให้กลุ่มโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดทำแผนการสนับสนุนเครื่องจักรกล / รถตัดอ้อยแก่เกษตรกรที่จะดำเนินการตัดอ้อยในพื้นที่ อำเภอพนมทวน ห้วยกระเจา และเลาขวัญ เพื่อลดภาระและแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานตัดอ้อยซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาไร่อ้อย

5.การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยในพื้นที่ให้ส่วนราชการ (กองพลทหารราบที่ 9 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี) สนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อได้รับการร้องขอ 6.ขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ 7.ขอให้ประชาชนงดการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น เสียง รังสี แสง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ 8.ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการตามติดตามตรวจตราและจับกุมผู้กระทำผิดตามมาตราการณ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

Tag : กาญจนบุรี ฝุ่นละออง PM25 งดเผา SHUTDOWN