รู้เรื่องเลือกตั้ง : ช่วยขนหีบบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ในช่วงวันเลือกตั้งที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งในหน่วยเลือกตั้งก็คือ หีบบัตรเลือกตั้ง หากมีฝนตกลงมา เราก็หวังดีอยากจะช่วยขนหีบบัตร จะทำได้หรือไม่... กรณีนี้ ประชาชนอย่างเราๆ จะเกี่ยวข้องกับหีบบัตรเลือกตั้งก็เฉพาะตอนที่หย่อนบัตรลงคะแนนเท่านั้น ถ้ากรณีนำหีบบัตรออกไปจะมีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แถมจะโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีด้วย

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง