พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตอนบนของภาคเหนือและอีสานอากาศยังหนาว

วันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 11:53 น.

Views

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง