พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 ก.พ. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยปีนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก" เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ

Tag : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก