Green Report : ลดภัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพจากควันธูป

วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ในการผลิตธูป 1 ดอก ปัจจุบันจะใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา มาผสมกับน้ำหอมใช้แทน ซึ่งการเผาไหม้ของธูปแต่ละครั้งทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งผลให้เกิดก๊าซอีกหลายชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน เบนซีน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ รวมไปถึงสารโลหะหนัก 

ซึ่งควันธูปเหล่านี้หากสูดดมติดต่อกัน หรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการถ่ายเทของอากาศอย่างเพียงพอเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ปอดและตาได้ รวมถึงในระยะยาวมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง

นอกจากนี้มีงานวิจัย พบว่าการจุดธูปเพียง 3 ดอก ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเทียบเท่ากับบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งอีกด้วย         

ขณะเดียวกัน ขี้เถ้าธูปยังอาจมีการตกค้างของโลหะหนัก ทั้งสารตะกั่ว แคดเมียมและแมงกานีส โดยหากไม่มีการกำจัดที่ถูกวิธี ปล่อยทิ้งขว้าง มีโอกาสที่สารเคมีจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและตกค้างจนส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยการระบายอากาศ และปริมาณแสงอาทิตย์ที่มีส่วนช่วยในการระบาย

นักวิชาการ เสนอการเลือกใช้และผลิตธูป ให้ลองหันมาเลือกใช้ธูปที่มีขนาดสั้นและเล็กลง หรือผลิตจากสมุนไพรมาเสริมแต่งกลิ่นแทนการใช้สารน้ำหอม เป็นอีกแนวทางการลดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสังเกตก่อนซื้อได้จากบรรจุภัณฑ์

การจุดธูปนั้นขอให้หลีกเลี่ยงในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบ หัวใจ ขอเลี่ยงการสัมผัสควันธูป หรือสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก              

เชิญชวนกัน.. หันมาใช้ธูปขนาดเล็ก หรือธูปสั้นที่ได้มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) หรือปัจจุบันจะมีธูปรักษ์โลก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เลือกใช้ เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อร่างกายเราด้วย

Facebook, Ch7HD Social Care

Tag : Green Report ควันธูป