ชาวบ้านร้องโรงงานน้ำตาลปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น-จอดรถกีดขวาง จ.อุดรธานี

วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 17:02 น.

Views

ชาวบ้านคำบง สุดเดือด รวมตัวร้องโรงน้ำตาล หลังส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณ และปล่อยน้ำเสียเข้าในพื้นที่ทำการเกษตร

ชาวบ้านในเขตตำบลคำบง 10 หมู่บ้าน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง การใช้เส้นทางของรถบรรทุกอ้อยที่ใช้ถนนสาธารณะ กีดขวางการจราจร และการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน ที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ติดกับบ่อเก็บกักน้ำในเขตโรงงานน้ำตาล

ต่อมา ทางเทศมนตรีตำบลคำบง ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างออกมาชี้แจงในที่ประชุม ถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากโรงงานน้ำตาลนานกว่า 7 ปีแล้ว

นอกจากนี้ รถบรรทุกอ้อยบรรทุกเข้าโรงงาน ก็จอดกีดขวางเส้นทางจราจรของชาวบ้าน ซึ่งเป็นทางสาธารณะ และโรงงานไม่ทำตามข้อตกลงที่ว่าจะสร้างถนนเส้นนี้ให้เป็น 2 เลน ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงงานโดยตรง

และการที่ชาวบ้านร้องเรียนในครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการให้ปิดโรงงาน แต่ต้องการให้ทางโรงงานออกมาชี้แจง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ปลูกอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โรงน้ำตาลปล่อยน้ำเสีย โรงงานปล่อยน้ำเสีย โรงน้ำตาลปล่อยน้ำเสีย อุดรธานี โรงน้ำตาล อุดรธานี