กสทช. มั่นใจ! ปีหน้าไทยใช้เครือข่าย 5G แน่นอน

วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 20:16 น.

Views

กสทช. เปิดทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี 5G มั่นใจปีหน้าคนไทยได้ใช้เครือข่ายสัญญาณ 5G อย่างแน่นอน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ 5G AI, IoT Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G ที่มีการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สถานีฐานของโครงข่าย 5G เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการโทรคมนาคม

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวว่า จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้สามารถเกิดขึ้นจริงภายในปีหน้า ซึ่งจะสามารถกระตุ้นให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน และร่วมมือไปพร้อมกับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวถึงตัวอย่างการทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี 5G ขณะนี้ ได้แก่ การเริ่มทดลองด้านการพัฒนาการขนส่งด้วยระบบ 5G อาทิ การพัฒนาต้นแบบรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ, ติดตั้งกล้องไร้สายภายในและภายนอกรถบัส, ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า คณะกรรมการ กสทช. จะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอ ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก อสมท. และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมาเปิดประมูลคลื่น 5G ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ รวมทั้งจะมีการเรียกคืนคลื่น 3500 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อนำมาประมูลคลื่น 5G ในอนาคตด้วย ส่วนการทดลองใช้ระบบ 5G กับคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งปัจจุบันใช้กับทีวีดิจิทัลนั้น คาดว่าจะมีการทดสอบในอีกไม่นานนี้

Tag : สัญญาณ 5G 5G เครือข่าย 5G กสทช 5 จี