คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรก ระดมทุนเพื่อไถ่ถอนที่ดินคืน

วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 11:15 น.

Views

เจ้าอาวาสวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี บอกด้วยว่า เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ให้ความเมตตาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย เพื่อรวบรวมเป็นเงินวางมัดจำทำสัญญาซื้อขายที่ดินกว่า 3 ไร่ ของวัดบางแพรก กลับคืนมาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้    

ขณะที่อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบปัญหานี้ปลายปีที่แล้วเพื่อขยายผลทวงคืนที่ดินกว่า 3 ไร่ ให้กลับมาเป็นของวัดบางแพรก ยังคงเห็นว่าการแปลงหนี้ทางโลก เป็นหนี้ทางธรรม คือ ทางออกการแก้ปัญหานี้               

ที่ดินหลังวัดบางแพรก แปลงนี้ เจ้าอาวาสวัดบางแพรก ใช้เงินวัดซื้อจากเอกชน ปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท แต่ใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน และนำไปจำนอง จากนั้นนำไปขายฝาก ปี 2555 ราคา 5,300,000 บาท ครบ 1 ปี ไม่ไปไถ่ถอนที่ดินคืนจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายธารทอง ผู้รับซื้อฝากในปี 2556

ปัญหานี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมติดตามหาแนวทางแก้ไขด้วย เนื่องที่ดินวัดบางแพรก เชื่อมโยงกับกรณี อบต.บางรักใหญ่ ใช้งบปี 2558 กว่า 900,000 บาท ทำโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ในที่ดินแปลงนี้ ตามที่เจ้าอาวาสร้องขอ โดยสำคัญผิดว่าเป็นที่ดินของวัด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7