News

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทางหลวง-กกท.เตรียมส่งรับมอบสนามกีฬา

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีข่าวดีที่เป็นความสำเร็จจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลง กกท.จ้างกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ค่าก่อสร้างกว่า 1,400 ล้านบาท