คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามส่งมอบสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ

วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

ภาพเปรียบเทียบสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นับตั้งแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เดือนมิถุนายน ปี 2560 พ้นกำหนดเกือบ 2 ปี แต่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์

ผู้บริหารในยุคปัจจุบันของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ จึงจับมือกันแก้ไขปัญหาจนสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ วงเงิน 151 ล้านบาท ใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่เมื่อการส่งมอบและตรวจรับสนามกีฬายังไม่เกิดขึ้น สนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจึงกลับมาทรุดโทรมอีก 

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7

โครงการนี้มติคณะรัฐมนตรี ปี 2553 อนุมัติในหลักการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่ กกท.ไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชนไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum Of Understanding) ในปี 2555 ให้กรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท สตง.ตรวจพบมีการทำหลักฐานเท็จเพื่อเบิกค่าจ้างมากกว่างานที่ทำและใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด เมื่องานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานจึงยังไม่มีการตรวจรับสนามกีฬา

ล่าสุดกรมทางหลวง ได้รับการประสานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจความพร้อมของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7