คอลัมน์หมายเลข 7 : ทล.เตรียมส่งมอบสนามกีฬามหาสารคาม

วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นเวลากว่า  2 ปี ที่คอลัมน์หมายเลข 7 เกาะติดเรื่องนี้ร่วมกับนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. เพื่อหาทางออกให้ประชาชนได้ใช้สนามกีฬาจากที่ล่าช้ากว่า 3 ปี 
              
ข้อมูลของ สตง.ขณะนั้น พบว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 1,400 ล้านบาท ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่งในพื้นที่ 8 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้บริหาร กกท.ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้าง การทำ MOU นี่เองที่เปิดช่องให้มีการเบิกจ่ายเงินมากกว่าปริมาณงานที่ทำงานก่อสร้างล่าช้าก็ไม่มีค่าปรับ  
              
นายกรัฐมนตรีทราบปัญหานี้ให้นโยบายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              
นำไปสู่การแก้ไข MOU เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ให้ กกท.สามารถรับมอบสนามกีฬาบางส่วนที่ก่อสร้างเสร็จได้มาตรฐานให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของนายพิศิษฐ์ เมื่อครั้งผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน จับมือเข้าพบขณะเป็นผู้ว่า สตง. เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบราชการ ปลดล็อกปัญหาเดิมที่ต้องส่งมอบทั้งโครงการ
              
สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามค่าจ้าง 168 ล้านบาท เป็นแห่งแรกที่จะมีการส่งมอบจากทั้งหมด 8 สนามที่แก้ไข MOU แล้ว โดยกรมทางหลวงต้องคืนเงินค่าก่อสร้างให้ กกท.กว่า 23 ล้านบาท จากการปรับลดงานก่อสร้างบางรายการ
              
สำหรับสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ยอมรับกับคอลัมน์หมายเลข 7 จ้างเอกชนก่อสร้าง 4 รายการ รวมถึงงานก่อสร้างถนน ซึ่งน่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7