กระทรวงพาณิชย์เตือนคนไทยนำเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันโทษหนัก

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังไต้หวัน ได้เพิ่มโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จากเดิม 3,000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มเป็น 10,000-1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งค่าเงินไต้หวันและไทย มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีสถิติล่าสุดที่รายงานโดยสภาไต้หวัน พบว่ามีชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวแล้ว 113 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 4 คน ซึ่งถูกเสียค่าปรับคนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 30,000 บาท

ทั้งนี้ขอเตือนคนไทยที่เดินทางเข้าไต้หวัน งดการพกพาเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวัน ในทุกรูปแบบ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ โดยเฉพาะส่วนประกอบของสุกร และขอให้สำแดงสิ่งของที่พกพามาด้วยต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืช ก่อนเข้าไต้หวัน รวมทั้งแจ้งเตือนคนไทย ที่พำนักอยู่ไต้หวัน ให้ระมัดระวังการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางอินเทอร์เน็ตด้วย