EEC ดันยอดขายที่ดินทะลุ 3,500 ล้านไร่

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่าการเปิดประมูลโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ทั้ง 5 โครงการ คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1, โครงการสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศอู่ตะเภา ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเริ่มหันเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม และ EEC มากยิ่งขึ้น

ล่าสุดพบว่าในไตรมาสแรกของปีนี้สามารถขายที่ดินและปล่อยเช่าไปได้แล้วกว่า 700 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุน 5,561 ล้านบาท ตั้งเป้าปีนี้น่าจะมียอดขายที่ดินในพื้นที่กว่า 3,500 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็กโลหะภัณฑ์

ด้านประธานร่วมสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ระบุว่านักลงทุนฝรั่งเศส สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทย ครอบคลุมใน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หรือเศรษฐกิจชีวภาพ, โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม, smart city, การเปลี่ยนแปลงใช้พลังงานรูปแบบใหม่, และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ การโรงแรม และการท่องเที่ยว และต้องการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย ที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ

ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในภูมิภาคนี้มี 2 ประเทศ ที่นักลงทุนสนใจ นั่นคือ ไทยและเวียดนาม ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ต้องช่วงชิงความเป็นเลิศ โดยมองว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะสามารถสร้างจุดขายให้นักลงทุน โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม