พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

7 จุดประกาย : ประกวดอักษรเบรลล์

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

การแข่งขันอ่าน "อักษรเบรลล์" ช่วยให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ช่วยพัฒนาแนวคิดของน้องๆ ให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้มากมาย..

แนะนำเรื่องราวดีๆ ของเด็กและเยาวชนได้ที่ Email : 7HDinspire@ch7.com

Tag : 7 จุดประกาย