คอลัมน์หมายเลข 7 : เตรียมพร้อมส่งมอบสนามกีฬา จ.สกลนคร

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าหลังผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. และกรมทางหลวง แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ที่ทำร่วมกันกันตั้งแต่ ปี 2555 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สัญญาที่ 1 รวม 8 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 1,270 ล้านบาท 

นำไปสู่การแยกส่งมอบสนามกีฬาในบางรายการ คืบหน้าที่สุด คือ สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ค่าก่อสร้าง 168 ล้านบาท

น่าสังเกตว่างานก่อสร้างสนามเทนนิส ไม่ได้มาตรฐาน จนตรวจรับงานไม่ได้ เกิดขึ้นกับสนามกีฬาเกือบทุกแห่งในโครงการนี้              

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พบว่ามติคณะรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการให้ กกท. ก่อสร้างสนามกีฬา แต่ กกท.ไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ไปทำ MOU ในปี 2555 จ้างกรมทางหลวง ก่อสร้าง

การทำ MOU นี่เองที่เปิดช่องให้มีการเบิกงบประมาณมากกว่าปริมาณงานที่ทำ เช่น สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ค่างาน 150 ล้านบาท ข้อมูลขณะนั้นมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว เหลือแค่ 200,000 บาท แต่มีงานไม่ได้ทำอีก 40 % ล่าสุดมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เหลือสนามเทนนิส ที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้ได้มาตรฐาน      

ส่วนสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ค่าก่อสร้าง 177 ล้านบาท ผู้รับจ้างทิ้งงาน เหลืองานที่ต้องทำอีก 50%

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7