ฝนฟ้าอากาศ : คาดระยะนี้ ประเทศไทยอาจมีฝน

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ตอนบนของประเทศมีอากาศเย็น ส่วนภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนได้ในระยะนี้ ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

มีลมตะวันตกปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสาน ทำให้ตอนเช้า ๆ ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน มีอากาศหนาวเย็น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย มาปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก บริเวณดังกล่าวจึงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ช่วงนี้มีกำลังอ่อน ภาคใต้จึงมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีหมอกตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ บริเวณตอนบนของภาค มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศาเซลเซียส ส่วนตอนล่างอากาศเย็น ต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวจัด ต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส และอากาศจะค่อย ๆ ร้อนขึ้นในตอนกลางวัน
ภาคอีสาน ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส โดยอากาศจะค่อย ๆ ร้อนขึ้น ในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ภาคกลาง ก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก ช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ ฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทย มีฝนที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ทะเลบริเวณที่มีฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน มีฝนที่ระนองและพังงา ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ ต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

อากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรระวังปลาช็อกตาย จ.สกลนคร
ที่สกลนคร อากาศแปรปรวน ตอนเช้าอากาศหนาวเย็น ตอนกลางวันร้อนอบอ้าว ทำให้อากาศแปรปรวนกับออกซิเจนในน้ำน้อยลง เป็นสาเหตุให้ปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชัง ปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงน็อกน้ำตาย เกษตรกรจึงต้องหยุดให้อาหารชั่วคราว และเพิ่มออกซิเจนในน้ำแทน

อากาศเย็นสบาย มีหมอกหนายามเช้า จ.กาฬสินธุ์
ที่กาฬสินธุ์ อากาศเย็นสบาย และมีหมอกปกคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะที่บางคนออกมาสัมผัสอากาศยามเช้า ทั้งปั่นจักรยานและเดินวิ่ง เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

Tag : ฝนฟ้าอากาศ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศในแต่ละภาค อุณหภูมิในแต่ละภาค สภาพอากาศวันพรุ่งนี้