พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

วานนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติสถานีรายงานบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง, สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการจัด Big Cleaning Day ประกอบด้วย การทาสีอุปกรณ์ออกกำลังกาย และเก็บขยะในสวนเฉลิมพระเกียรติ และริมทะเล เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เวลา 15.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 631 คน เฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล และโล่เกียรติคุณ กับนำผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนพระราชทาน และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า "ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้ทราบว่า ทุนพระราชทานแรกเริ่มของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถพระราชทานให้แก่นักเรียนได้เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ขออนุโมทนากับผู้มีกุศลจิตทุกท่าน และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานทุน โล่เกียรติคุณ และเข็มเกียรติคุณทุกคน ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น คือ งานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง เพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสูง มีความคิดความเห็นที่ถูกต้อง และมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม แม้งานดังกล่าวจะต้องอาศัยเวลา และความอดทนพากเพียรอย่างสูง แต่เชื่อว่าทุกท่านคงจะมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ให้สำเร็จผลอันน่าชื่นชมยิ่ง ๆ ขึ้น ส่วนนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน โล่เกียรติคุณ และเข็มเกียรติคุณ ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้ตลอด เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ สมกับที่ทุกคนทุกฝ่ายมุ่งหวังและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดมา"

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระกรณียกิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โรงเรียนราชวินิต พระราชทานทุนเรียนดี