News

จับประเด็นเป็นข่าว : ปัญหาการแชร์ข่าวปลอมในยุคดิจิทัล

ปัจจุบันการปล่อยข่าวหลอกลวง หรือแชร์ข่าวปลอมเกิดขึ้นได้ง่ายมาก โดยอาศัยช่องทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ทำให้ข่าวสารยุคดิจิทัลเสื่อมความน่าเชื่อถือ ไปติดตามใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ทุกวันนี้ ข่าวปลอมกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล เพราะข่าวปลอมที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ แต่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้เสพได้ ถูกแชร์แล้วแชร์เล่า จนสังคมเกิดความไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ ทำให้ข่าวสารยุคดิจิทัลเริ่มเสื่อมความน่าเชื่อถือ ทั้ง ๆ ที่เป็นข่าวสารที่รวดเร็วและควรเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับ

เว็บไซต์ที่สร้างข่าวปลอม มักใช้รูปภาพและข้อความที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ดึงดูดให้คนคลิกเข้าไปดู ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวปลอมเรื่องภัยธรรมชาติ ข่าวลับ ข่าวเสียหายของดาราและบุคคลสำคัญ รวมทั้งข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

โดยข่าวปลอมมักบิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังผล เช่น หวังหลอกลวงเอาเงิน หวังเงินค่าโฆษณาจากยอดคนดู ได้เงินจากการยอดคนกด LIKE กดแชร์ติดตามบางครั้งก็หวังผลทางการเมือง ทั้งที่รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมด แต่ยังจงใจเสนอ เพื่อให้เกิดผลต่อสังคมในวงกว้าง

มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ได้เผยผลสำรวจชาวอเมริกันในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ พบว่ากลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่แชร์ข่าวปลอมหรือข้อมูลผิด ๆ มากที่สุด มากกว่ากลุ่มคนอายุน้อยเกือบ 7 เท่า สะท้อนว่าอายุเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการแชร์ข่าวลวง เพราะผู้สูงอายุจำนวนมากขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

สำหรับประเทศไทย มีการเน้นย้ำทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ก่อนส่งต่อ กับสำนักข่าวที่มีมาตรฐาน หรือเว็บไซต์ของรัฐบาล ว่าจริงหรือไม่ โดยเฉพาะข่าวที่อ่านแล้วเกิดความไม่สบายใจ ยิ่งต้องตรวจสอบให้ดีก่อนแชร์ รวมถึงความจำเป็นในการบอกต่อ ควรส่งต่อข้อมูลที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มากกว่าการแชร์ข่าวเพียงเพราะกลัวตกกระแส และเมื่อหยุดการสร้างข่าวปลอมไม่ได้ ก็ควรช่วยกันหยุดการกระจายข่าวปลอม

การแพร่หลายของข่าวปลอม ทำให้ภาคเอกชนเกิดความตื่นตัวสร้างระบบป้องกันขึ้น ภาครัฐก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานตรวจสอบสกัดกั้นข่าวปลอม เพื่อแก้ปัญหาการถูกหลอกลวงทุกรูปแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ที่สำคัญต้องรู้ว่า คนแชร์ข่าวปลอม มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เท่ากับคนสร้างหรือนำข่าวเท็จเข้าสู่ระบบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น การจะส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย ต้องตั้งสติ คิดให้ดีก่อน แยกให้ออกว่าอะไรคือข่าวจริง อะไรคือข่าวหลอกลวง อย่ารีบร้อนส่งต่อ เพื่อไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในวงจรของการส่งต่อข่าวสารผิด ๆ