พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind" ปี 2562

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:45 น.

Views

เวลา 07.46 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทรงเปิดโครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" No One Left Behind ปี 2562 ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์สิทธิของผู้พิการ และหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาว" อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการ โอกาสนี้ ประทานธงประจำพระองค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัคร พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ

จากนั้น ทรงนำปั่นจักรยาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind" ปี 2562 ในเส้นทางสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ถนนหน้าพระธาตุ, ถนนหน้าพระลาน, ถนนสนามไชย, ถนนเจริญกรุง แยก SAB, แยกหมอมี ถนนพระราม 4, สวนลุมพินี ถนนพระราม 4, สะพานไทยเบลเยียม ถนนพระราม 4, แยกพระโขนง ถนนสุขุมวิท, แยกบางนา ถนนสุขุมวิท โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัคร ในการปั่นจักรยานวันแรก ซึ่งคณะนักปั่น ยังร่วมปั่นจักรยานไปยังศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ โดยผ่าน 15 จังหวัด อาทิ ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และสุพรรณบุรี รวมระยะทาง 1,500 กิโลเมตร โดยแต่ละจังหวัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของผู้พิการและให้โอกาสผู้พิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

เมื่อเสด็จถึงโรงเรียนนายเรือ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้วย

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind โครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปี 2562