นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:47 น.

Views

ที่สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่ทีมที่ชนะเลิศ โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "THE WAY FOR TOMORROW อนาคตใครนิยาม"

งานฟุตบอลประเพณีฯ จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2477 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนิสิตและนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน และเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยปี 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการแข่งขันฯ พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัล จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานทุกปี จนถึงปี 2515 แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธาน และในปี 2537 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการแข่งขันครั้งที่ 50 ในโอกาสเฉลิมฉลองกึ่งศตวรรษ และครบรอบ 60 ปีของการแข่งขันฯ

Tag : องคมนตรี พลากร องคมนตรี การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ จุฬาฯ