ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:48 น.

Views

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ที่โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ร่วมมอบรางวัลฯ แก่ผู้โชคดี ประกอบด้วยรางวัลพระราชทาน รถจักรยาน พร้อมหมวกจักรยาน, บ้าน, รถยนต์, สลากออมสินพิเศษ, รถจักรยานยนต์, บัญชีเงินฝากประจำ, บัตรโดยสารเครื่องบิน, ประกันชีวิตออมทรัพย์, เครื่องดูดฝุ่น และรถจักรยาน

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่ความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะแบบไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ประชาชนที่มาร่วมงานตลอด 42 วัน กว่า 1.2 ล้านคน ได้มีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ ตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชค "มัจฉาพาโชค" และสลากการกุศล อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยต่างตระหนักถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนได้รับความรัก ความอบอุ่น และความสุขโดยทั่วกัน

ผู้ที่ได้รับรางวัลขอให้นำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่ กองกิจการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน โทร.02 356 0544 ในเวลาราชการ

Tag : พิธีมอบรางวัลสลากอุ่นไอรัก อุ่นไอรัก อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว รางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก