สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนและราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:49 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนและราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนและราษฎร ที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ตำบลแม่สวด จำนวน 250 ชุด และโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย จำนวน 520 ชุด ด้วยทรงห่วงใยการดำเนินชีวิตของนักเรียนและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา อาศัยในหมู่บ้านบนภูเขาสูง และได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นมาก การบรรเทาความหนาวเย็น จึงอาศัยการผิงไฟ และการนั่งตากไออุ่นของแสงแดดในยามเช้า

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ของพระราชทาน