องคมนตรี หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:50 น.

Views

องคมนตรี หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดทั้งวัน มีบุคคลสำคัญ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อาทิ คณะองคมนตรีพร้อมภริยา, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย, คณะจิตรลดา รุ่น 5, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลเอกกิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมภริยา ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ทุกวัน

Tag : องคมนตรี ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี