ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:51 น.

Views

แม้วันนี้ จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกันนี้ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์