หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สมาคมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย, โรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติกาลวิน และคณะลูกเสือชาวบ้าน โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร