คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่าง ๆ ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ สมาคมส่งเสริมการค้าไทย-อาเซียน, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล จังหวัดสมุทรสาคร, ครอบครัวเรืองธีรวัฒน์ จังหวัดปทุมธานี, สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ, มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะลูกศิษย์วัดหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร