News

ฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ จ.เลย

ฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ จ.เลย
อากาศในพื้นที่จังหวัดเลย ยังเต็มไปด้วยหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พุ่งสูงอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อร่างกาย สาเหตุที่มาของกลุ่มควันส่วนใหญ่มาจากการลักลอบเผาป่าและเผาไร่อ้อย ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันออกมาตรการป้องกันไฟป่า พร้อมควบคุมการเผาป่า

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูห้วยหมาก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย มีไฟป่าลุกลามไปกว่า 2 กิโลเมตร ส่งผลให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟได้สนธิกำลังกว่า 300 นาย เร่งดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟ ซึ่งคาดว่าไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอีก และไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง

พื้นที่ป่าในเขตอำเภอเมืองเลย ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประสบปัญหาไฟป่า เสียหายแล้วประมาณ 2,000 ไร่ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทดลองใช้สปริงเกลอร์ฉีด หวังลดปัญหา PM2.5 จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา บริเวณด้านหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีการติดตั้งเสาเหล็ก จำนวน 7 ต้น และต่อท่อน้ำทำเครื่องฉีดน้ำสปริงเกลอร์ ฉีดพ่นลดปัญหามลภาวะจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยทดลองฉีดน้ำสปริงเกลอร์พ่นไปทั่วบริเวณ

จากการสอบถามประชาชนที่มากราบไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ส่วนใหญ่ทราบถึงเหตุผลการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำสปริงเกลอร์ และคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าจะช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความร้อนได้ด้วย ส่วนเทศบาลได้ขอความร่วมมือให้งดการจุดธูปเทียนเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันด้วย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะทดลองใช้สปริงเกลอร์หลายขนาด เพื่อดูว่าขนาดใดจะเหมาะสมที่สุด พร้อมกับเช็คค่าฝุ่นละอองวันต่อวัน หากได้ผลดีก็จะขยายรูปแบบการแก้ปัญหาด้วยการติดสปริงเกลอร์พ่นน้ำโดยรอบคูเมืองทั้ง 4 มุมเมือง และตามสะพานลอยข้ามถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป

คุณภาพอากาศส่อเค้ามีปัญหา จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย แม้ว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยเริ่มส่งผลอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากยังคงพบการเผาพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงราย ณ จุดวัดในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ฝุ่นละอองขนาด PM2.5 วัดได้ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาด PM10 วัดได้ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศเป็นสีเหลือง อยู่ในระดับปานกลาง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก กระทั่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย