หักราคาอ้อยเผาลง 30 บาทต่อตัน หวังลดปริมาณฝุ่น PM2.5

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 06:58 น.

Views

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. เปิดเผยว่า ได้กำชับให้โรงงานน้ำตาลหักราคาอ้อยที่ได้จากการเผาไร่ลง ตันละ 30 บาท เพื่อให้เกิดความแตกต่างด้านราคา หวังลดปริมาณการเผาไร่อ้อยลง แม้จากการเก็บข้อมูลจะพบว่า ปีนี้เกษตรกรลดการเผาไร่อ้อยลง 4% รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาไร่อ้อย และโทษของฝุ่น PM2.5 ด้วย

โดยเร็ว ๆ นี้ จะมีข่าวดีสำหรับชาวไร่อ้อย โดย สอน. อยู่ระหว่างเดินหน้าโครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และยังมีเงินช่วยเหลือชาวไร่ด้วย เบื้องต้น แนวทางนี้น่าช่วยลดการเผาไร่อ้อยได้ในระยะยาว และแม้ราคาเครื่องตัดอ้อยจะสูงมาก แต่หากชาวไร่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม จะมีกำลังในการซื้อรถตัดอ้อยมาใช้งานได้

ด้าน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 แบบต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด พบว่าในช่วงวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศมีแนวโน้มเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง จึงได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วขึ้นมา 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดระยอง พร้อมปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นจิ๋วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, เลย, ลำปาง, แพร่, ตาก และนครสวรรค์ โดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมาย ช่วยทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี เผาไร่อ้อย หักราคาอ้อยเผา ราคาอ้อย เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปัญหาฝุ่นละออง แก้ปัญหาฝุ่น ฝุ่นละออง ค่า PM 2 5