สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.-ปริมณฑล ดีขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 06:58 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คุณภาพอากาศดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ จังหวัดลำปาง และขอนแก่น เมื่อวานนี้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ และจากแบบจำลอง คาดว่าวันนี้ฝุ่นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จากการดำเนินมาตรการลดฝุ่นของหน่วยงานต่าง ๆ จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นลดลงได้

ส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ระหว่าง 11-116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, ตำบลสบป้าด บ้านดง แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย และตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ขณะที่ จิสด้า เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมค่าฝุ่น PM 2.5 พบว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงและสีส้ม ที่เริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี สถานการณ์ฝุ่น ปัญหาฝุ่นละออง ค่าฝุ่น ค่า PM 2 5 ฝุ่นละออง กทม