ภาพเป็นข่าว : สีสัน งานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชา จ.เชียงราย

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 07:05 น.

Views

ขึ้นเหนือ ชวนเที่ยวงานปีใหม่ ชมการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์และเทศกาลชา ชนเผ่าต่าง ๆ

บรรยากาศการแสดงของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ และผู้ใหญ่จากบ้านพญาไพรเล่าจอ กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สีสันเสื้อผ้า สวยสดงดงาม ของแต่ละชนเผ่า ภายใต้ชื่องาน "สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชา ตำบลเทอดไทย" มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแสดงวิถีชนเผ่า การชิมชาจากแหล่งปลูกชาเลิศรส อาหารชนเผ่าต่าง ๆ และการแสดงแสงสีเสียงอีกด้วย

ใครสนใจไปชมกันได้ งานจัดถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย เทศกาลชา ชนเผ่าลาหู่ งานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชา เชียงราย