ภาพเป็นข่าว : รร.สาธิตเกษตรฯ จัดกิจกรรม Violin & Ensemble ครั้งที่ 5 โชว์ศักยภาพด้านดนตรีของเด็กไทย

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 07:06 น.

Views

กิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กันบ้าง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม Violin & Ensemble ครั้งที่ 5 การแสดงที่โชว์ศักยภาพความสามารถด้านดนตรีของเด็กไทย 

ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความถนัดของโรงเรียนมีหลากหลาย เช่น กีฬา นาฏศิลป์ วิชาการ หรือแม้กระทั่งด้านดนตรี นักเรียนที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้ได้ทำในสิ่งที่ชอบ รักในสิ่งที่ทำ ทั้งยังได้ฝึกระเบียบวินัย การจัดสรรเวลา มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมไปถึงการฝึกสมาธิ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว Violin Ensemble ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย Violin Ensemble