News

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี หมู่บ้านหลังวัดลาย จ.สุโขทัย

ชาวบ้านในชุมชนบ้านหลังวัดลาย ที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กำลังเร่งผลิตสินค้าทำมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาวางจำหน่าย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในงาน "OTOP นวัตวิถี คีรีมาศ หมู่บ้านหลังวัดลาย" ที่จัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมบึงบัวแดง

สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ชาวบ้านผลิตและนำมาจำหน่าย หนึ่งในนั้น ก็คือเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวบ้านที่สืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ โดยมีผู้สูงอายุรุ่นปู่รุ่นย่ามานั่งสาธิตกระบวนการผลิตให้ชม

ที่ขาดไม่ได้ในงานนวัตวิถีเกือบทุกพื้นที่ คือ เมนูอาหารขึ้นชื่อ ซึ่งที่คีรีมาศ ก็คือ น้ำตาลโตนดและน้ำตาลสด ส่วนอาหารพื้นถิ่น คือ บวนหัวตาล หรือ แกงกะทิใส่หัวตาล เมนูชะเริมไก่ คล้ายๆ ลาบไก่ของทางภาคเหนือ แต่จะใส่หนังหมูด้วยส่วนของหวานขึ้นชื่ออย่างขนมพับ ขนมตาล และขนมดอกดิน ที่มีส่วนผสมจากดอกดินตากแห้ง หนึ่งปีจะออกดอกเพียงหนึ่งครั้ง ลักษณะคล้ายขนมตาล มาสาธิตให้ชมและจำหน่ายให้อุดหนุนกันอีกด้วย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้และมีกำลังใจในการพัฒนาอาชีพ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตและสนับสนุนรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนหลังวัดวัวลาย สามารถไปได้ทุกวัน นอกจากนั้น ยังไปท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ได้อีกด้วย