Green Report : หมอกควัน-ฝุ่น-ไฟป่าภาคเหนือเริ่มแล้ว

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ไฟป่าเริ่มเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตาก และอีกหลายจังหวัดภาคเหนือ จากลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นป่าถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับสภาพป่ามีความแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง และชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม

จากข้อมูล พบว่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ไฟป่าเกิดจากการเผาของประชาชนที่ขาดความรู้ในการควบคุมเพลิง ปีนี้จังหวัดตาก จึงเตรียมมาตรการเชิงรุก ทั้งในด้านการเตรียมกำลังพลในการควบคุมเพลิง ,การประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน              

ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จังหวัดลำปาง ,ลำพูน ,แพร่ ,น่าน ต่อด้วยจังหวัดพะเยา ,เชียงใหม่ และเชียงราย และในกลุ่มสุดท้ายที่เฝ้าระวัง คือ จังหวัดตาก ,แม่ฮ่องสอน โดยแต่ละจังหวัดจะมีการประกาศห้ามเผาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเมษายน ในวันที่ต่างกันไป โดยบางจังหวัดได้เริ่มประกาศห้ามเผาแล้ว เพื่อลดปัญหาการลุกลามจากไฟเข้าสู่พื้นที่ป่า และลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง ในภาคเหนือ

ส่วนแนวโน้มจุดความร้อน หรือ Hot Spot ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีจุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง และปีนี้คาดว่าไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนักที่มีมากกว่า  4,700 จุด

ขณะที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เตรียมชุดเหยี่ยวไฟ และชุดเสือไฟ ไว้แล้ว หากการมีเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลุกลามไปจนเกิดไฟป่าขึ้น จะต้องตรวจพบให้เร็วควบคู่กับการเข้าดับไฟให้เร็วที่สุดด้วย ตามแผนที่เตรียมไว้ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สนธิกำลังร่วมกันของทุกหน่วย                           

ข้อมูลจาก "จิสด้า"(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพียงแค่ต้นปี ตรวจพบร่องรอยพื้นที่เผาไหม้แล้วกว่าแสนไร่ ขอความร่วมมือกันครับ ช่วยลดผลกระทบจากการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook CH7HD Social Care

Tag : Green Report