ภาคอสังหาริมทรัพย์หวั่นคนขอกู้ไม่ผ่านหลังปรับเกณฑ์เงินดาวน์

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายอธิป พีชานนท์  นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ คือ ความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคจะลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย และความเข้มข้นของมาตรการในการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นปีที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องทำงานหนัก
              
เช่นเดียวกับ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ เนื่องจากจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบ้านได้ยากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือปรับเงินดาวน์สูงขึ้น ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
              
ทั้งนี้ภาคเอกชนต่างเตรียมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การจัดไฟแนนเชียล เช็ก อัพ เดย์ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการขอกู้เงินจากธนาคารล่วงหน้า 1 ปี ก่อนที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอน ซึ่งหากขีดความสามารถในการกู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะมีการเสนอให้ผ่อนชำระเงินดาวน์เพิ่มขึ้น จากวงเงินดาวน์ปกติ โดยเสนอดอกเบี้ยวงเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราไม่น้อยกว่า 7 – 8 % ต่อปี เพื่อเป็นการสร้างสถานะทางการเงินให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ก่อนจะถึงเวลาที่ต้องยื่นหลักฐานทางการเงิน เพื่อขอเงินกู้จากธนาคาร เชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถแบ่งเบาภาระให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้