พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วิกฤตขยะล้นเมืองจากนักท่องเที่ยว"ไปเช้าเย็นกลับ"เวนิซขอเก็บค่าเข้าเมือง

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10:04 น.

Views

นักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนปีละประมาณ 30 ล้านคน ทำให้เกิดภาวะวิกฤตขยะล้นเมืองเวนิซของอิตาลี ต้องเร่งกำจัดขยะในแต่ละวัน และนำมาสู่แผนการจัดเก็บภาษีคนเข้าเมืองหรือนักท่องเที่ยวประเภทไปเช้าเย็นกลับคนละประมาณ 55-350 บาท

เมืองเวนิซมีประชากรเพียง 6 หมื่นคน แต่กลับมาปริมาณขยะมากกว่าเมืองอื่นๆในอิตาลีที่มีประชากรมากกว่าถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ทางการจึงอนุมัติแผนการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวหรือคนเข้าเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับในอัตราประมาณ 55-350 บาทเพื่อนำรายได้ส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและเป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แทบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเที่ยวชมเมืองเลย

ทางการเวนิซต้องจ้างพนักงานเก็บขยะมาทำงานสัปดาห์ละ 6 วันเพราะไม่สามารถใช้รถหรือเรือเก็บขยะได้ในทุกพื้นที่ มีพนักงานเก็บขยะทั้งหมดถึง 200 คน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถึงปีละเกือบ1,100 ล้านบาท สูงกว่าเมืองทั่วไปในอิตาลี แต่สามารถนำขยะกลับมาใช้ได้อีกถึง 68 เปอร์เซ็นต์มากกว่าเมืองทั่วไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเวนิซเป็นกลุ่มที่ไปเช้าเย็นกลับถึง 70 เปอร์เซ็นต์จึงทำให้ต้องเก็บภาษีเข้าเมืองเพิ่ม บวกเข้าไปในรูปแบบค่าโดยสาร รถ,เรือฯลฯ

Tag : เวนิซ ขยะล้นเมือง นักท่องเที่ยว ภาษี ข่าวต่างประเทศ อิตาลี