เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ายอดภูภาคอีสาน

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

เป็นวันที่  3  แล้ว  ที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า ทหาร และอาสาสมัคร เข้าไปดับไฟป่าบนภูสะนาว ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย จนถึงวันนี้ มีผืนป่าเสียหายแล้ว มากกว่า 500 ไร่ ปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้ เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อุปสรรคและความยากลำบากอยู่ที่การเดินเท้าขึ้นยอดภูที่ตลอดเส้นทางมีความลาดชัน  
              
นอกจากการเข้าไปดับไฟป่าแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำแนวกันไฟควบคู่ไปด้วย  เพื่อลดค่าฝุ่นละอองที่เกิดจากกลุ่มควันขนาดเล็กฟุ้งกระจาย จนเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
              
ในพื้นที่ของภาคอีสานขณะนี้ เจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนชาวบ้านอย่าจุดไฟหาของป่า   หรือเผาเศษวัชพืชเพื่อปรับพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะที่อำเภอเขาวง  นาคู และห้วยผึ้ง จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องพื้นที่เป็นภูเขาสูงจะทำให้กลุ่มควันที่เกิดจากการเผาถูกกระแสลมพัดฟุ้งกระจายได้ง่าย   ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน
              
ที่จังหวัดสกลนคร  เจ้าหน้าที่เริ่มลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภอกุสุมาลย์  ที่ประสบกับวาตภัยเมื่อวานนี้  โดยพบบ้านเรือนกว่า 30  หลังเสียหาย จึงต้องสั่งกระเบื้องและสังกะสีเข้าไปซ่อมแซม โดยให้เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างบ้านแต่ละหลังให้มากขึ้น เพราะยังมีคำเตือนเรื่องของพายุที่จะพาดผ่านเข้ามาอีกระลอกในเร็วๆ นี้