เดินหน้าประเทศไทย : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 18:11 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีกร : อัษฎาพร เขียวอ่อน
แขกรับเชิญ : พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 11 กพ 62 SME 40 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน