สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุ.พ. 2562

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายฮัสซัน รูฮานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้วยความเป็นมิตรและความจริงใจต่อกัน จะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิหร่าน