ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของ นางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พลิกคว่ำ ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา บริเวณถนนสายเชียงม่วน-ดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บหลายราย ในการนี้ ทรงรับนางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

ในวันเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับนักศึกษา 4 คน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพ นางสาวภัทราวดี ศรีจันทร์ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วย

Tag : นักเรียนทุนพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน สิ่งของพระราชทาน