สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจังหวัดพังงา

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารอเนกประสงค์อ่าวบอน หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ เชิญถุงยังชีพและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย และราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านมอแกน ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

หมู่บ้านมอแกน เกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎรถูกเพลิงเผาไหม้เสียหาย 61 หลัง ได้รับความเดือดร้อน 237 คน มีผู้บาดเจ็บ 1 คน จากไฟลวกระดับ 2 บริเวณแขนขวา โดยทางจังหวัดพังงา ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ โดยการอพยพผู้ประสบภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัย และดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่มสะอาด สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีพ และเยียวยาร่างกายจิตใจโดยทีมสหวิชาชีพ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถุงยังชีพพระราชทาน