คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนี่อง

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของ ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก และคณะ, สำนักงานอัยการสูงสุด ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ, ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย, ชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดีจุฬากาชาด, ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน พร้อมคณะฝ่ายบริหารฯ, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์