News

เกษตรกรอิตาลีเทนมทิ้งบนถนนทางหลวง เพื่อประท้วงราคานมตกต่ำ

เกษตรกรในเขตปกครองตนเองซาร์ดิเนีย ของอิตาลี เทนมทิ้งบนถนนทางหลวง เพื่อประท้วงราคานมตกต่ำ

เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะในเขตปกครองตนเองซาร์ดิเนีย ของอิตาลี เทนมจำนวนหลายพันลิตร จากสะพานข้ามแยกทิ้งลงบนถนนทางหลวง เพื่อประท้วงราคานมตกต่ำ เหลือเพียงลิตรละ 50 เซนต์ยูโร ซึ่งผู้ประท้วงคนหนึ่ง ระบุว่า ราคานมไม่เคยตกต่ำเท่านี้มาก่อน นับตั้งแต่ยุคปี 2510 ขณะที่ นมที่ถูกเทลงมาส่งผลให้พื้นถนนขาวโพลนไปด้วยนม และยังเป็นอุปสรรคต่อสัญจรบนท้องถนน สำหรับการประท้วงล่าสุดนี้ เกิดขึ้นหลังกลุ่มเกษตรกรหลายร้อยคนรวมตัวกันเทนมทิ้ง เพื่อประท้วงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กลุ่มสหภาพเกษตรกร เปิดเผยว่า ในซาร์ดิเนีย มีฟาร์มแกะมากถึง 12,000 แห่ง และมีแกะมากถึง 1 ล้าน 5 แสนตัว โดยแต่ละตัวผลิตนมได้ปีละประมาณ 300 กิโลกรัม และนมส่วนใหญ่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นเนยแข็งเพโคริโน่ (Pecorino)