ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศคุมเข้ม ห้ามเผาทุกกรณี จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 07:13 น.

Views

ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศคุมเข้ม ห้ามเผาทุกกรณี จ.บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ห้ามเผาป่า เผาไร่อ้อย ตอซังข้าว โดยเด็ดขาด เพื่อลดปัญหามลภาวะ หลังพบหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากยังมีผู้ลักลอบเผาตามไร่นา ก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควัน และฝุ่นละออง

โดยหากพบผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกหมู่บ้าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ

เตือนห้ามจุดไฟหาของป่าในช่วงหน้าแล้ง จ.กาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงนี้ประสบปัญหาไฟป่าตามภูเขา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่จุดไฟเพื่อหาของป่า ทำให้เกิดเพลิงลุกลามสร้างความเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่เทือกเขาภูพาน ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านห้ามจุดไฟเผาเพื่อหาของป่าโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการทำลายธรรมชาติ และสัตว์ป่าอาจจะสูญพันธุ์ได้ ที่สำคัญควันจากไฟป่ายังก่อให้เกิดมลพิษ ประชาชนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน เหตุไฟป่า จ.เลย         
จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า อบต.ศรีสองรัก สนธิกำลังกว่า 300 นาย เร่งดับไฟป่าพร้อมกับทำแนวกันไฟ บริเวณป่าภูสะนาว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังเพลิงไหม้ลุกลามผืนป่าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ไร่

ส่วนการตรวจวัดสภาพอากาศในเขตอำเภอเมืองเลย โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าสูงถึง 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุภาพ

พบการเผาไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง จ.กำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ชาวไร่อ้อยต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เจ้าของไร่ส่วนมากยังคงเลือกวิธีการเผาอ้อย ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมาก จนทำให้ค่าฝุ่นละอองของจังหวัดกำแพงเพชรพุ่งสูงขึ้น โดยเกษตรกรไร่อ้อย เปิดเผยว่า หากไม่เผาอ้อย จะต้องจ้างรถตัดอ้อยที่มีราคาแพง และทำให้ตออ้อยได้รับความเสียหาย อีกทั้งคนงานก็ไม่กล้าที่จะตัดอ้อยสด เพราะยากต่อการกำจัดใบ และต้องคอยระแวงเรื่องสัตว์มีพิษ ทำให้เจ้าของไร่อ้อยรายเล็ก ๆ จุดไฟเผาอ้อย ส่วนคุณภาพทางอากาศในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พบว่าอยู่ในระดับสีส้มถึงระดับสีแดงติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว

พบการเผาป่าต่อเนื่อง ไม่สนประกาศจังหวัด จ.แพร่
จังหวัดแพร่ กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมือง พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน วัดได้ 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่ยังมีการเผาป่าอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะประกาศมาตรการปิดป่า และห้ามเผาโดยเด็ดขาดแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยังสั่งให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตชุมชน เพื่อลดปริมาณฝุ่น พร้อมประสานไปยังหน่วยทำฝนเทียมเพื่อดูความชื้นในอากาศ หากสามารถทำได้จะเร่งดำเนินการทันที

Tag : สนามข่าว 7 สี เผาไร่อ้อย ลักลอบเผา ห้ามเผา ปัญหาฝุ่นละออง ค่า PM 2 5 ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า