News

กรมอนามัยเผยวัยรุ่นกล้าโทรปรึกษาท้องไม่พร้อมมากขึ้น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น ปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กวัยรุ่นท้องไม่พร้อมประมาณ 80,000 คนต่อปี ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีอยู่ 130,000 คน ซึ่งเป็นข่าวดีที่ปัญหาเด็กวัยรุ่นท้องไม่พร้อมลดลงมากหลายเท่าตัว

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ลดลงมาก เพราะปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องการคุมกำเนิดมากขึ้น โดยเฉพาะการมีสายด่วน กรมอนามัย 1663 ที่เปิดรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ทำให้เด็กกล้าจะโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา โดยปีที่ผ่านมาได้รับฟังและให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม ไปกว่า 18,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ ที่มีเพียง 3,000 – 4,000 คนเท่านั้น

เมื่อกลุ่มเด็กวัยรุ่นได้รับคำแนะนำที่ดี ประกอบกับมีการแก้ไขกฎหมายให้ เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ สามารถทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เด็กไม่ต้องเสี่ยงไปทำแท้งในสถานพยาบาลเถื่อน และจากสถิติเด็กวัยรุ่นต้องเข้ารับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งเถื่อน เมื่อปีที่ผ่านมาลดลงมาก จาก 20,000 คน เหลือประมาณ 10,000 คนเท่านั้น

และในช่วงใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งตำรวจ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น โดยจะออกตรวจตราเฝ้าระวัง โรงแรมหรือพื้นที่มุมอับ จุดเสี่ยง สวนสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างเข้มงวด