ชวนเที่ยวงานตรุษจีนย้อนอดีต เรียนรู้วัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ประจำปี 2562

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

บรรยากาศภายในงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายของดีของขึ้นชื่อและอาหารท้องถิ่นต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อ รวมถึงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวภูเก็ต ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ทั้งนี้งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต จะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้าย (12 ก.พ. 62 ) ซึ่งตรงกับวันไหว้เทวดา ตามประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปร่วมงานและร่วมพิธีไหว้เทวดาได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ วางแผนไปเที่ยวงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ไม่ทัน วันนี้ยังสามารถเดินทางไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และเทศกาลชาเลิศรส ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย บ้านพญาไพรเล่าจอ ในตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายได้ ซึ่งจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเช่นกัน

ไฮไลต์ของงานวันนี้ ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวลาหู่ ก็จะมีกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั้ง 7 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่าอาข่า ลาหู่ ไทใหญ่ จีนยูนนาน ม้ง ลีซอ และ ชนเผ่าลั๊วะ โดยเฉพาะชาวลาหู่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จะมาร่วมเต้นรำที่บ้านพญาไพรเล่าจอ ซึ่งจะเป็นการเต้นรำของชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อของดีของขึ้นชื่อจากฝีมือของชนเผ่า รวมถึงผลผลิตจากใบชาที่เป็นสินค้า OTOP และผัก ผลไม้ เมืองหนาว ที่ปลูกในพื้นที่ไปเป็นของฝาก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวเผ่าได้อีกหนึ่งช่องทาง