จ่อปล่อยกู้โชห่วย /ผู้ค้าจตุจักร ดอกเบี้ย1%ต่อปี

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SMEแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารจะเปิดโครงการสินเชื่อ "ฮัก...โชห่วย"เพื่อให้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เบื้องต้นจะปล่อยสินเชื่อที่ 7 แสนบาทต่อราย รวมทั้งจะปล่อยสินเชื่อ ให้กับผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรด้วย เฉลี่ยรายละไม่เกิน 2 แสนบาทซึ่งปัจจุบันผู้ค้าในกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 11,000 ราย

โดยหากผู้กู้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 ล้านบาทแรก ในปีแรกที่ 1% ต่อปี หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.08% ต่อเดือน ส่วนวงเงินกู้ตั้งแต่2-6 ล้านบาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.25% ต่อเดือน และหากขอกู้แบบบุคคลธรรมดา จะคิดอัตรา 1% ต่อปี หรือ 0.425% ต่อเดือน เพื่อยกระดับให้เกิดระบบการค้าขายแบบอี-คอมเมิร์ซ รวมทั้งในสัปดาห์หน้า ยังมีแผนจะปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพ จักรยานยนต์รับจ้าง หรือวินมอเตอร์ไซค์อีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอเพิ่มทุน วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยจะใช้เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาธนาคารรัฐดำเนินการ พร้อมทั้งภายในเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคมนี้ ยังมีแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 21,000 ล้านบาท โดยหลักการทั้งหมด ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งวงเงินที่ได้ดังกล่าว เพื่อนำมาหนุนเสริมความแข็งแกร่งในการปล่อยกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ต่อไป