News

สีสัน แปรรูปผักหวานขาย จ.สระบุรี

นางจันทนา  มณีโชติ  กลุ่มแปรรูปผักหวานป่า  หมู่ 7 บ้านบ่อพระอินทร์  ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จะออกไปเก็บผักหวานที่ปลูกไว้มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปแปรรูป ผสมกับแป้งสาลี ไข่ไก่ น้ำตาลปี๊บ และกะทิสด ทำขนมทองม้วน บรรจุถุงพลาสติกขาย นอกจากนี้ยังได้นำผักหวานไปทำน้ำผักหวานบรรจุขวดขาย
              
ทั้งเพราะในช่วงฤดูร้อน  จะมีผักหวานป่าออกสู่ตลาด  ซึ่งทำให้ผักหวานที่ปลูกไว้ราคาตกต่ำ   จึงได้หันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักหวาน   แทนการเก็บผักหวานขาย  โดยทองม้วนจะจำหน่ายในราคาถุงเล็ก 10 บาท ถุงขนาดกลาง 20 บาท และถุงใหญ่  50 บาท หรือกิโลกรัมละ 200 บาท ส่วนน้ำผักหวานขายในราคาขวดละ 10 บาท
              
นอกจากนี้ยังแปรรูปเผือกเป็นข้าวเกรียบเผือกหอม เป็นรายได้เสริมในช่วงนี้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง