คณะรัฐมนตรี อนุมัติ 12 เมษายน เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:15 น.

Views

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในปี 2562 โดยกำหนดให้ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีที่หน่วยงานใดที่มีภารกิจการบริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายทางราชการและประชาชนซึ่งการกำหนด ศุกร์ที่ 12 เมษายนให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษทำให้ปี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วันเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พ.ค. ที่ ครม.ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ จะทำให้ในปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน

Tag : คณะรัฐมนตรี อนุมัติ 12 เมษายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษ