บิณฑบาตการเมือง : ช่วยกันพาประเทศสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

“อยากให้คนไทยอดทน และช่วยกันพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย การเลือกตั้งจะมีความหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนไทยและนักการเมือง” ... แนวคิดของ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Tag : บิณฑบาตการเมือง : ช่วยกันพาประเทศสู่ประชาธิปไตย