ปิ่นอาสา : อาชีวะทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 17:36 น.

Views

ช่วงปิ่นอาสา วันนี้ ไปดูน้อง ๆ อาชีวศึกษา ที่สละเวลาจากการเรียน เพื่อมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการดูแลแม่น้ำลำคลอง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันขยะ ไม่ให้เข้ามารบกวนการทำงานบำบัดน้ำเสีย ของเครื่องกลเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ จิตอาสา เพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ที่คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ปิ่นอาสา นักเรียนอาชีวะ อาชีวะจิตอาสา จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นักศึกษาจิตอาสา คลองเปรมประชากร อาชีวศึกษา